contact us +44(0)1865 596 112


cykelstorlekskalkylator


I de flesta fall mäts road bikes/vägcyklar i cm. Vissa tillverkare anger dock storlekarna i S,M,L osv. I detta fall bör du kanske göra vissa undersökningar för att ta reda på vilken storlek som kan vara lämplig för dig.
Det är också värt att notera att det är lätt att få fel storlek på en ram till en vägcykel, eftersom olika tillverkare mäter sina ramar på olika sätt, och även med användning av uttryck som "Compact", och t.o.m. "Semi-Compact" för ramarna. Använd denna kalkylator som en riktlinje, och om du letar efter en cykel/ram som finns på Ubyk ska du inte tveka att kontakta oss per e-post eller telefon för mer information om dimensionering.
Information om cyklisten