contact us +44(0)1865 596 112


cykelstorlekskalkylator


Det är mycket viktigt att ha en cykel som är av rätt storlek. Fel storlek på cykeln gör att den blir obekväm, inte beter sig som du önskar ochcykelåkningen blir mer ett arbete än en njutning.
Ubyks kalkylator för beräkning av cykelstorlek hjälper dig att leta efter en cykel av rätt storlek, och vill du använda vår ProBuild-funktion kan kalkylatorn t.o.m. föreslå en rekommenderad vevlängd baserat på mätning av innerbenslängd. Du behöver bara välja den typ av cykel du är intresserad av och sedan ange din längd och resultaten från dina benmätningar.
Välj typ av cykel
Mountain bikes/terrängcyklar är designade för åkning off-road(ute I terrängen) och mäts vanligtvis i tum.
Road bikes/vägcyklar är avsedda för ytor med beläggning, och mäts vanligtvis i cm.